GGD Amsterdam: in 2017 is de milieuvergunning niet gerespecteerd vanaf Isla-terrein

Het heeft even geduurd, maar “Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2017” van de GGD Amsterdam is gepubliceerd. Jaarlijks komt deze onderzoeksorganisatie in opdracht van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur met een dergelijk meetrapport. De optimisten onder ons zouden kunnen denken dat in 2017 geen milieuvergunningsnormen zijn overtreden. Want deze normen zijn immers hartstikke slap en de Isla was in 2017 niet altijd even fanatiek met produceren vanwege tal van technische problemen, alsook financiële problemen van het moederbedrijf PDVSA. De realisten, zoals mensen onder de Isla-rook en SMOC, weten wel beter. Ook in 2017 werd de milieuvergunning niet gerespecteerd vanaf het Isla-terrein en gek genoeg ook niet door de opdrachtgever: het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Nog nooit is de Isla bestuurlijk gehandhaafd. Geen wonder daarom dat de GGD Amsterdam constateert dat ook in 2017 milieunormen zijn overschreden. Enkele zorgwekkende conclusies daarom uit dit rapport:

,,De gemeten SO2 concentratie op meetstation Beth Chaim overschrijdt in 2017 de grenswaarden uit Attachment F. Zowel voor het aantal daggemiddelde hoger dan 365 μg/m3 (19 maal voorgekomen, 1 maal toegestaan) als voor het jaargemiddelde (137 μg/m3 gemeten en 80 μg/m3 toegestaan). De concentratie SO2 is ten opzichte van 2016 op Beth Chaim circa 10% gedaald.’’  [SMOC: SOis het giftige zwaveldioxide en Attachment F is de milieuvergunning.]

,, Benzeen, een van de vluchtige organische stoffen, werd op Beth Chaim tijdens steekproeven in 2013 en 2014 sterk verhoogd gemeten (respectievelijk 20 en 6 μg/m3). De concentratie benzeen in 2017 op de meetlocatie Kas Chikitu is met 6 μg/m3 aanzienlijk hoger dan in Julianadorp (0,4 μg/m3). In attachment F zijn geen eisen voor benzeen opgenomen, in de EU is wel een grenswaarde voor benzeen gedefinieerd.’’ [SMOC: benzeen is kankerverwekkend.]

,, Enkele zware metalen, waaronder vanadium en nikkel, zijn in 2017 duidelijk verhoogd gemeten op meetstation Kas Chikitu. De loodconcentraties in Kas Chikitu en Julianadorp voldoen aan de eisen uit Attachment F. De eis in attachment F voor lood is hoger dan de EU-eis.’’ 

Het gehele rapport is hier te lezen: GGD Amsterdam Luchtkwaliteit Curacao 2017.

Reacties zijn gesloten