Categoriale archieven: Juridisch

Symposium Unicef: kinderrechten op Curaçao

Een agenda-tip: op 23 mei vindt er een symposium plaats dat wordt georganiseerd door o.a. de Universiteit Leiden en Unicef. Minister Plasterk zal hier ook aanwezig zijn. Wat wordt er o.a. besproken? De rechten van het kind op Curaçao en vermoedelijk ook de stap van SMOC naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Voor de volledige beschrijving van dit symposium, zie: Unicef 23 mei.

Koninkrijksregering -Plasterk- nauwer betrokken bij de Isla dan zij zelf denkt?

A.  TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot instelling van een bilateraal rampenplan voor olieverontreiniging ter bescherming van de kustgebieden en het mariene milieu, met Aanhangsel; Carácas, 21 februari 1995 B. TEKST1 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot instelling van een bilateraal rampenplan voor olieverontreiniging ter bescherming van de kustgebieden en het mariene milieu Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela, in het kader van het Verdrag inzake de … Lees meer

Persbericht: ‘SMOC stapt naar Europees Hof’

LS, Bijgaand ontvangt u een verzoek dat SMOC onlangs indiende bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het doel van dit verzoek is dat de staat der Nederlanden, die volgens artikel 56 van het EVRM verantwoordelijk is voor het overzees gebied Curaçao, door het Europees Hof wordt gedwongen de verplichting na te komen om als overheid toe te zien en daar waar overtredingen zijn te handhaven, waar mogelijk met de milieunormen die mondiaal gehanteerd worden (WHO) en … Lees meer

Paradise FM: ‘Isla voor rechter gedaagd’

Stichting Monumentenzorg start een verkorte bodemprocedure tegen de Isla. De rechtszaak wordt gestart vanwege de olieramp die vorig jaar bij Jan Kok plaatsvond. Dit verklaart advocaat Rogier van den Heuvel van VanEps Kunneman VanDoorne tegenover het Antilliaans Dagblad. De Isla moet van de stichting de kosten vergoeden die gemaakt zijn om de schade vast te stellen. Ook wil Stichting Monumentenzorg dat de raffinaderij de kosten voor het herstel van het natuurgebied op zich neemt. Schadeclaimbedrijf Dekra heeft twee weken geleden … Lees meer

Persbericht: Hoogleraar uit kritiek op vonnis SMOC vs Overheid-Isla

Curaçao, 3 januari 2013 Geachte redactie, Het jaar 2012 was voor SMOC een bijzonder jaar. Op 28 mei kwam er, na 7 jaar procederen, een eindvonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie inzake het door de overheid geweigerde verzoek van SMOC (d.d. maart 2005) om de vergunning van Isla te handhaven. In vele voorafgaande vonnissen had de rechter in het voordeel van SMOC en daarmee de bewoners onder de rook, geoordeeld dat er inderdaad sprake was van ernstige en ontoelaatbare … Lees meer

Amigoe: ‘Uitslag monsteranalyse olieramp Jan Kok bij OM binnen’

WILLEMSTAD — De uitslag van de monsteranalyse die in het buitenland is uitgevoerd naar aanleiding van de olieramp in het gebied van Jan Kok, is reeds bij het Openbaar Ministerie bekend. Dit bevestigt OM-woordvoerder Norman Serphos. “De officier van justitie die is belast met de zaak, wil in het belang van het onderzoek nog geen mededelingen doen. De analyse had een vergelijkende functie waarbij gekeken werd naar de monsters uit het Jan Kok-gebied en de monsters afgenomen uit de opslagtanks … Lees meer

Unicef en Kinderrechten

In de media heeft SMOC eerder melding gemaakt van het onderzoek dat Unicef heeft gelast naar de rechten van het kind op Curaçao en de andere Caribische Rijksdelen. Leidend in dit onderzoek is Het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Uit dit verdrag blijkt dat een kind recht heeft op schone lucht, schoon water, etc., zo blijkt uit Art. 24 van dit verdrag dat overigens juridisch bindend is. Met de uitstoot van de Isla in verschillende media (atmosfeer en open water) … Lees meer

SMOC doet aangifte

Uit de media heeft u het wellicht al vernomen, maar SMOC heeft bij het OM aangifte gedaan inzake de olieramp van Jan Kok. De aangifte kunt u hier lezen: Aangifte OM Jan Kok.

Versgeperst: ‘SMOC doet aangifte bij OM’

CURAÇAO – Stichting Schoon Milieu Curaçao (SMOC) heeft vanmorgen aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). SMOC wil dat het OM een strafrechtelijk onderzoek instelt naar de olie/milieuramp bij Jan Kok en de schuldigen van de ramp voor de rechter verschijnen. “Ruim zes weken na de olielekkage is er nog steeds geen onderzoek verricht naar deze ernstige milieuramp”, zegt SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen. “Er wordt opvallend geheimzinnig gedaan over de oorzaak en het gevolg van deze ramp. Het is van … Lees meer

Lees het vonnis

Het bedenkelijke vonnis van de rechter is hier te lezen: 28 mei 2012 HLAR-Uitspraak-SMOC vs Overheid.