Over Isla

Isla van boven

Om te beginnen heeft Nederland financieel flink geprofiteerd van de ISLA raffinaderij. In 1915 kwam SHELL namelijk op Curaçao en heeft vooral tijdens WOII zeer veel geld verdiend. Meer dan de helft van de brandstof voor de geallieerde troepen kwam van de Antillen.In het verjagen van de toenmalige vijand waren de Antillen dus een economisch en strategisch dankbaar onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Welke (Europese) Nederlander staat daar nog bij stil als op 5 mei onze recht op vrijheid wordt gevierd? Dat het kan verkeren bleek in 1985 toen SHELL de raffinaderij om meerdere redenen van de hand deed aan het Eilandgebied Curaçao tegen het symbolische bedrag van 1 gulden. Een goedkope manier om de veroorzaakte milieuschade af te kopen.

Sinds 1985 huurt de Venezolaanse oliereus PDVSA de raffinaderij. Het eiland ontvangt een schamele huur, de honderden miljoenen winst per jaar gaan naar Chavez’ propagandamachine. Een belangrijke reden om de raffinaderij van de hand te doen, was onder andere dat de raffinaderij verouderd was. Ergo, nog steeds is! Dit leverde destijds milieuschade op en 2½ decennia later is dat alleen maar ernstiger geworden en kunnen we vandaag de dag gerust spreken van een milieumisdaad! Om een indruk te krijgen: de raffinaderij op Curaçao stoot jaarlijks 30 miljoen kilo zwaveldioxide (SO2) in de lucht. Dat is meer dan alle raffinaderijen bij elkaar in Nederland. Wat zijn de gevolgen? In de periode 2001-2009 zat er in de lucht van de woonwijken onder de rook 100-300 μg/m3 SO2. Dit is grofweg een factor 15 hoger dan in Nederland is toegestaan. Voor de goede orde, het gaat om gemiddelden, er zijn vele dagen waarbij waardes tot ver boven de 1000 μg/m3 worden gemeten! In Nederland wordt nog slechts 2 μg/m3 gemeten. Dit is niet de enige uitstoot. De raffinaderij stoot in zijn eentje minstens 1,2 miljoen kilo fijn stof uit, het voortdurend fakkelen wordt door de raffinaderij niet meeberekend. Ter vergelijking, alle raffinaderijen in Nederland bij elkaar stoten 1,7 miljoen kilo uit.Wat zijn de gevolgen voor de 20.000 mensen (incl. 6.000 kinderen, 17 scholen) die onder de rook van de raffinaderij wonen? Een stukje empirie leert het volgende. Regelmatige sluiting van scholen wegens stankoverlast, een grote druk op de gezondheidszorg van duizenden (veelal arme) mensen die onder de rook van de raffinaderij wonen, een asfaltmeer en jaarlijks tientallen doden –dit blijkt uit een rapport van het Nederlandse Ecorys-NEI (2005)! Het is duidelijk dat de rol van Nederland bij de verkoop van de raffinaderij een dubieuze aangelegenheid was, om maar te zwijgen over de tendentieuze ‘normen en waarden’ van minister Balkenende. Het is duidelijk dat Nederland veel voordeel heeft gehad van deze raffinaderij. De nadelen komen echter voor rekening van het milieu en de Curaçaose bevolking en dan wel met name voor Jan met de Pet en de schoolgaande kinderen.