Tag Archives: bodok

Brief SMOC aan Bodok

De heer S. Bodok Interim Minister van Gezondheid en Natuur Betreft: Isla/BOO Geachte heer Bodok,   Uit de media vernamen wij dat er in januari een workshop zal worden gehouden inzake de Isla milieuvervuiling, voor leden van de regering (en Isla). Wij juichen een dergelijk initiatief toe. Het getuigt van daadkracht. SMOC beschikt, mede door de 7 jaar durende rechtszaak tegen de overheid inzake handhaving, over een uitgebreid dossier. Vele rapporten (naast Pervin&Gertz en Ecorys vooral ook StAB-rapporten) bevatten heldere verklaringen … Lees meer