Tag Archives: rechtszaak

Wordt de Waarborgfunctie toegepast?

Mooi is dat. De Tweede Kamer heeft de motie van Ineke van Gent (GroenLinks) aangenomen. Zij diende deze motie in samen met Van Dam (PvdA) en Hachchi (D66). Opvallend is te noemen dat er een directere relatie wordt gelegd met de Waarborgfunctie. Hiervoor heeft SMOC regelmatig gepleit! De broekriem wordt nu echt aangetrokken. Lees de motie maar: MotieVanGent7december2010

Klare taal van onze advocaat

De stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) stapt opnieuw naar de rechter. De stichting heeft daartoe een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank waarin geëist wordt dat het Land Curaçao gevolg geeft aan de uitspraak van het Hof in eerste aanleg en bekrachtigd is in hoger beroep. De rechter oordeelde op 19 juli 2010 dat het Bestuurcollege de Isla moet houden aan de hindervergunning. Lees en luister verder.

SMOC weer naar de rechter

Als u maar niet denkt dat SMOC de overheid van Dushi Korsow gaat vergeten. Echt niet! Wij helpen ze graag herinneren aan hun verplichtingen. Hoe? Met een dwangsom, dat is wat wij eisen. Zo ziet u maar weer, SMOC komt graag op voor de volksgezondheid en het milieu. Het heeft immers geen pas om Dushi Korsow ecologisch te verprutsen en Jan met de Pet onder de rook van de ISLA te laten stikken. Lees maar: AD4december2010 Bron: Antilliaans Dagblad

Even een kort overzicht

Zie hier voor een schematisch overzicht: VISIE UITGANGSPUNTEN

LAR procedure: Hoger Beroep

SMOC strijdt voor een beter milieu op Dushi Korsow! En met succes, lees het eindvonnis maar: Eindvonnis Lar Hoger Beroep 19 juli 2010

Ook in Nederland is er aandacht voor SMOC

Willemstad, 13 jan. Refineria Isla, de voormalige Shell-raffinaderij op Curaçao, moet een dwangsom betalen van – omgerekend – 30 miljoen euro omdat de raffinaderij niet tijdig de uitstoot van gassen binnen de milieunormen heeft gebracht. Dit vonniste de rechter op Curaçao gisteren in een beroepszaak op een kort geding dat was aangespannen door 24 bewoners, een bedrijf en twee milieustichtingen……….

Eindvonnis civiele procedure

In Hoger Beroep hier het eindvonnis van de civiele procedure. SMOC wint: Eindvonnis Civiel Hoger Beroep 12 jan 2010

Uitspraak SMOC versus Isla uitgesteld

CURAÇAO – De uitspraak, die dinsdag 5 januari zou worden gedaan in de rechtszaak tegen de Isla, is een week uitgesteld. “Ze hebben meer tijd nodig,” vertelt Peter van Leeuwen, voorzitter van de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC). De uitspraak staat nu gepland voor dinsdag 12 januari. Stichting SMOC is inmiddels al bijna vijf jaar bezig met de rechtszaak tegen de Isla. “Er bestaat een vergunning speciaal voor de Isla. Daarin staan milieuregels waaraan zij zich moeten houden,” verklaart … Lees meer

SMOC op Radio 1

Arjan Linthorst, bestuurslid van SMOC, wijst de Nederlandse bevolking op de milieu-problematiek van de ISLA.

SMOC wint civiele procedure

SMOC is goed bezig voor de bewoners van de rook, die SMOC gemachtigd heeft om hun belangen te dienen. Pabien SMOC: Eindvonnis Civiel GEA 28 mei 2009