Tag Archives: “Tweede Kamer”

Welke burger onder de rook gelooft Minister Plasterk?…….Welke politicus gelooft Plasterk eigenlijk?

Minister Plasterk heeft vandaag de Tweede Kamer met een brief ingelicht over tal van onderwerpen -dit inclusief de Isla-raffinaderij. Plasterk herinnert zich de motie van 10 februari 2016 maar al te goed. De Tweede Kamer stelde toen met een motie in meerderheid vast dat er sprake is van schenden van mensenrechten onder de Isla-rook, dit mede door ondeugdelijk bestuur. Tevens werd in deze motie erop aangedrongen dat de uitstoot binnen drie maanden moest verminderen. Dit is dus geenszins gebeurd, zoals de … Lees meer

Persbericht: “Staten van Curaçao moet minachting opheffen: Wishi/Marchena en Buena Vista c.s. zullen het waarderen”

In een ultieme poging heeft SMOC op 9 februari 2016 de Staten van Curaçao opgeroepen om de Curaçaose regering te dwingen om per direct de Isla bestuurlijk te gaan handhaven. Het bleef min of meer stil, zoals dat al decennialang aan de orde van de dag is. Op 16 februari 2016 erkende de Tweede Kamer in meerderheid dat er op Curaçao sprake is van ondeugdelijk bestuur en het schenden van mensenrechten aangaande de Isla. Een parlementair novum wat SMOC betreft. … Lees meer

Druk Tweede Kamer neemt toe: 25 mei deadline voor Plasterk

Van: Lange de Tim Verzonden: vrijdag 20 mei 2016 14:39 Aan: GC-Commissie-KR Onderwerp: E-mailprocedure verzoek om brief uitvoering motie ISLA Geachte leden van de commissie voor Koninkrijksrelaties, Het lid Van Laar verzoekt om een brief over de uitvoering van de motie met nummer 34 300 – IV, nr. 38, waarin is verzocht de Kamer uiterlijk 10 mei 2016 te informeren over de resultaten van het overleg met de regering van Curacao over te nemen maatregelen ter vermindering van de uitstoot van … Lees meer

Persbericht SMOC: Foto Isla en BOO uitstoot op Goede Vrijdag

Geachte redactie, Bijgaande foto van SMOC kunt u gebruiken. Deze is vrijdag 25 maart 18.00 genomen door SMOC. De foto toont de enorme roetpluimen uit de schoorstenen van Isla en BOO (CRU) die vol zitten met kankerverwekkende PAK’s, zware metalen als Vanadium en Nikkel (groene aanslag) en zwaveldioxide. 20.000 bewoners ademen dit dagelijks in. De overheid doet h-e-l-e-m-a-a-l niets. Ook van de aan de rechter toegezegde informatie aan de bewoners is niets terechtgekomen, door Nederland extra aangeboden meetstations worden niet gebruikt … Lees meer

Factsheet: historisch overzicht Isla-raffinaderij (februari 2016)

WOI:                     Start van de Isla met Shell als eigenaar. WOII:                   Isla levert grote hoeveelheden vliegtuigbrandstof aan de geallieerden ten behoeve van o.a. Europees Nederland. 1954:                     Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (bij schenden van mensenrechten en ondeugdelijk bestuur geldt voor de Koninkrijksregering de waarborgfunctie) 1976:                     Elgershuizen en De Kruijf, “Toxicity of crude oils and dispersant to the stony coral Madracis mirabilis”, Marine Pollution Bulletin, 7 (2), pp. 22-25,1976. Hieropvolgend diverse artikelen in bijvoorbeeld Marine Pollution Bulletin over olievervuiling in … Lees meer

Politieke vaststelling m.b.t. Isla-PDVSA: schending mensenrechten en ondeugdelijk bestuur

De kogel is door de kerk, nadat vorige week een waslijst aan moties werd aangekondigd m.b.t. de Isla. Het jarenlang schenden van mensenrechten onder de rook van de Isla wordt door de Tweede Kamer in meerderheid erkend. Geen wonder dat het CBS in 2011 rapporteerde dat 83,1 % van de mensen uit Wishi/Marchena stankoverlast van de Isla ervaart (zie ook grafiek hieronder). Hun recht op een schoon leefmilieu moet met deze motie binnen drie maanden worden gerealiseerd. Dat wordt tijd … Lees meer

Tweede Kamer (13 april 2010): motie rechtsbijstandsfonds om malafide Nlse bedrijven in het buitenland aan te pakken

Milieu staat in de Tweede Kamer op de agenda en doet dat al langer. Zo werd op 13 april 2010 een motie aangenomen voor de oprichting van een rechtsbijstandsfonds. Dit om Nederlandse bedrijven die zich in het buitenland schuldig maken, of hebben gemaakt, aan schendingen van mensenrechten en grove milieuschandalen. Uiteraard heeft deze motie ook betrekking op Shell. Wie weet dat nou op Curaçao? Wellicht niemand. Bij deze. Motierechtsbijstandfonds  

Waslijst aan Isla-moties Tweede Kamer: erkenning schending mensenrechten en ondeugdelijk bestuur

Terecht. De Isla staat vol op de agenda van de Tweede Kamer. Zo bleek ook vandaag en wel op een manier die we nog niet eerder hebben gezien in het Koninkrijk der Nederlanden. Met minimaal 77 stemmen voor lijkt zich een Kamermeerderheid af te tekenen waarbij de schending van mensenrechten en ondeugdelijk bestuur aangaande de Isla wordt erkend. Zoveel blijkt uit de motie van Van Laar (PvdA) c.s. Lees hier: Motie_van_het_lid_Van_Laar_c.s. 10februari2016. Opdracht in deze motie is dat de Regering … Lees meer

Ingezonden brief: ‘Een motie handhaven Isla; op Curaçao?’

Het staat buiten kijf. Shell liet medio jaren 80 met het asfaltmeer een grote troep achter op Curaçao. Een kwalijke zaak, die SMOC daarom al tig keer onder de aandacht heeft gebracht van de Tweede Kamer. Volgens Premier Whiteman wil de Tweede Kamer, in haar zorgen over ondeugdelijk bestuur en schending van mensenrechten aangaande de Isla, echter geen kwaad woord over Shell horen, maar dat klopt niet. De feiten op een rij. Op 29 oktober 1996 heeft de Tweede Kamer … Lees meer

DolfijnFM: ‘Als niemand er wat aan doet, moet er toch ingegrepen worden’

Roelof van Laar (PvdA) ligt het debat in de Tweede Kamer over de Isla toe op DolfijnFM. Luister hier.