Tag Archives: WHO

WHO: ‘New WHO Global Air Quality Guidelines aim to save millions of lives from air pollution’

Copenhagen and Geneva, 22 September 2021 Air pollution is one of the biggest environmental threats to human health, alongside climate change. New World Health Organization (WHO) Global Air Quality Guidelines (AQGs) provide clear evidence of the damage air pollution inflicts on human health, at even lower concentrations than previously understood. The guidelines recommend new air quality levels to protect the health of populations, by reducing levels of key air pollutants, some of which also contribute to climate change. Since WHO’s … Lees meer

NOS: ‘WHO scherpt richtlijnen voor luchtvervuiling aan om miljoenen doden tegen te gaan’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) scherpt de richtlijnen voor luchtkwaliteit voor het eerst sinds 2005 aan. De maatregel moet het aantal doden door luchtvervuiling tegengaan. De WHO noemt luchtvervuiling een van de grootste milieubedreigingen voor de menselijke gezondheid. Jaarlijks overlijden volgens de WHO zeven miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dat maakt luchtvervuiling net zo’n groot gezondheidsgevaar als roken en ongezond eten. Lees verder op de site van de NOS.

Journal of Environmental Protection: Isla, mortality and SO2

A few days ago, Pulster et al. published their article “Exposure Assessment of Ambient Sulfur Dioxide Downwind of an Oil Refinery in Curaçao” in the Journal of Environmental Protection. Considering public health, they conclude for instance: ,,Furthermore, both the 24-hour and annual mean concentrations of SO2 measured in Curaçao were within the ranges often associated with cardiovascular and respiratory effects and mortality as a result of short-term exposures. While the epidemiological evidence does not conclusively suggest there is a health … Lees meer

ES&T: ‘kwaliteit sperma van Curaçaose man benedenwinds Isla is laag?’

SMOC heeft meerdere malen aangegeven dat de concentratie zwaveldioxide (SO2) benedenwinds het Isla-terrein bij de wereldtop hoort; in negatieve zin welteverstaan. Het is dan ook bekend dat veel mensen met gezondheidsklachten kampen. De WHO zegt hierover:  ,,SO2 can affect the respiratory system and the functions of the lungs, and causes irritation of the eyes. Inflammation of the respiratory tract causes coughing, mucus secretion, aggravation of asthma and chronic bronchitis and makes people more prone to infections of the respiratory tract. … Lees meer

Vakantie op Dushi Korsou: zon, zee……en SO2

Lekker genieten van je vakantie. Op Curaçao kan dat heel goed, als je maar niet onder de rook van de Isla-raffinaderij woont. Deze raffinaderij stoot grote hoeveelheden zwaveldioxide (SO2) en fijn stof uit. Zo ook in de maand juli. Uit eerste metingen blijkt dat, ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu, de WHO-normen voor SO2 tig keer zijn overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen van … Lees meer

WHO waarden wederom overschreden

Ook afgelopen maand was het weer flink raak. Uit eerste metingen blijkt dat, ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu, de WHO-normen voor SO2 tig keer zijn overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen van burgers onder de rook van de Isla.

Meerdere malen WHO normen overschreden

Uit eerste metingen blijkt dat ter hoogte van Beth Chaim wederom WHO-normen (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3) zijn overschreden. Zie hieronder.

Fijn stof boven WHO-alarmwaarden op Curaçao

De WHO geeft voor fijn stof (PM10) twee grenswaarden. De richtlijn voor het 24-uur-gemiddelde is 50 microgram per m3. Uit eerste metingen blijkt dat deze grenswaarden afgelopen maand meerdere malen is overschreden ter hoogte van Kas Chikitu (zie hieronder). De jaargemiddelde grenswaarde is 20 microgram per m3. Als de Isla de trend doorzet van afgelopen maand dan wordt ook deze richtlijn overschreden. SMOC heeft al eerder aangegeven dat de uitstoot van fijn stof met name de zwakkeren van de samenleving … Lees meer

Minister Scoop-Constancia en de WHO

Minister Jacinta Scoop-Constancia (Milieu en Volksgezondheid) wil zich in Genève laten inspireren door de World Health Organization (WHO), zo meldt Versgeperst. In beginsel juicht SMOC dit toe, maar een klein beetje omslachtig lijkt het wel. SMOC heeft het kabinet Schotte al meerdere malen gewezen op WHO waarden die door de Isla worden overschreden. De volksgezondheid is in het geding, zo blijkt ook uit het onderzoek van Eco-RYS dat werd uitgevoerd in opdracht van het Eilandgebied Curaçao. Tot op heden heeft … Lees meer