Tag Archives: zwaveldioxide

De Isla als buurtgenoot = niet respecteren van WHO normen

Je zult er maar naast wonen: de Isla. Je mag dan onder toeziend oog van de Curaçaose overheid en Rijksministerraad de hoogste prijs betalen voor de overlast van deze raffinaderij: je gezondheid. Zo was het ook in februari weer flink raak. Zo blijkt althans uit eerste metingen, want ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de WHO-normen voor SO2 (zwaveldioxide) tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met … Lees meer

Qracao: ‘Isla breekt dit jaar alle vervuilingsrecords’

WILLEMSTAD – Isla verbreekt dit jaar alle records voor luchtvervuiling. Dagelijks overschrijdt de raffinaderij de gezondheidsnormen voor zwaveldioxide, zegt de stichting Schoon Milieu op Curaçao. SMOC vraagt zich af waarom de overheid nog metingen verricht, als het niet optreedt tegen overtredingen van de hindervergunning. Zwaveldioxide is onzichtbaar, maar werkt volgens SMOC als een sluipmoordenaar bij voortdurende blootstelling aan het gif. Bron: Persbureau Qracao

Isla en WHO rijmt niet

Bij afwezigheid van een Curaçaose overheid die de bevolking actief informeert over het gezondheidsgevaar dat Isla heet, geeft SMOC met de regelmaat van de maandelijkse klok een up-date. Welnu, ook in november 2014 was het weer flink raak. Uit eerste metingen blijkt dat, ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu, de WHO-normen voor SO2 tig keer zijn overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen … Lees meer

Vakantie op Dushi Korsou: zon, zee……en SO2

Lekker genieten van je vakantie. Op Curaçao kan dat heel goed, als je maar niet onder de rook van de Isla-raffinaderij woont. Deze raffinaderij stoot grote hoeveelheden zwaveldioxide (SO2) en fijn stof uit. Zo ook in de maand juli. Uit eerste metingen blijkt dat, ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu, de WHO-normen voor SO2 tig keer zijn overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3). Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen van … Lees meer

Rol overheid: informeren en duiden

Met de regelmaat van de klok worden onder de rook van Isla gehaltes voor zwaveldioxide gerealiseerd die boven de 500 microgram per m3 lucht liggen. Informatie hieromtrent heeft SMOC in de rechtszaal afgedwongen en wordt sindsdien op www.luchtmetingencuracao.org gepubliceerd. Duiding van de Curaçaose overheid over deze gehaltes ten behoeve van publieke informatievoorziening blijft, wederom met de regelmaat van de klok, achterwege. Blijkbaar genieten de tienduizenden bewoners onder de rook van de Isla niet de humane achting van Curaçaose politici. Gelukkig … Lees meer

Versgeperst: ‘SHZC en SMOC: Isla moet dwangsom betalen’

CURAÇAO – Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en Stichting Schoon Milieu op Curacao (SMOC) stappen naar de rechter. In 2010 is aan de Isla-raffinaderij een dwangsom opgelegd. De raffinaderij moet betalen als het zich niet houdt aan de wettelijke norm voor uitstoot van zwaveldioxide (SO2). De dwangsom is destijds vastgesteld op 75 miljoen gulden. Dat staat ongeveer gelijk aan de omzet van drie dagen, aldus SHZC en SMOC. Uit metingen van de uitstoot van zwavelstofdioxide over het jaar 2013 blijkt nu … Lees meer

SO2 uitschieters

Ps.: bovenstaande metingen moeten nog wel gevalideerd worden. Zie www.luchtmetingencuracao.org voor meer info.

Zwaveldioxide: WHO waarden overschreden

Afgelopen week was het weer raak. De WHO grenswaarden voor zwaveldioxide (24 uursgemiddelde en 10-minuten gemiddelde) werden overschreden. Zie hieronder. De WHO stelt dat een gemiddeld mens maximaal 10 minuten aan een waarde van boven de 500 µg per m3 mag worden blootgesteld en voor het 24-uursgemiddelde geldt 20 µg per m3. Afgelopen weekend leek er ook al sprake te zijn van een forse uitstoot aan giftige stoffen. Wat dat aangaat is het een oud liedje. De Isla begint weer … Lees meer